AARKOP

  • AAR
  • EAAC Conventie

2020 Europese Auto Airconditioning Conventie en Trade show

* Presentaties * Tech Workshops * Live demonstraties * Trade Show

De automotive a/c market is in volle ontwikkeling en groeit en verandert snel. De verwachting is dat dit de komende jaren zo door zal gaan. Als u daarbij optelt dat Europa de grootste automotive markt is, kunt u zich voorstellen dat de vooruitzichten excellent zijn.

Ook vanuit een technisch perspectief ondergaat de auto a/c branche een ingrijpend proces van innovaties, veranderingen en ontwikkelingen. De auto a/c unit zoals deze in de vijftiger jaren in de V.S. werd ontwikkeld behoort zeer zeker tot het verleden. De toenemende invloed van motor management systemen en de aanstaande introductie van een nieuw koelgas zijn twee voorbeelden van ontwikkelingen die de branche, de units en het werk in de ontwikkelings- en productieafdelingen en de servicewerkplaatsen zullen doen veranderen. In veel gevallen worden dergelijke veranderingen direct veroorzaakt door de toenemende zorg voor het milieu en nieuwe Europese wetgeving voor auto a/c systemen en auto a/c onderhoud. Een recent voorbeeld is de overschakeling naar nieuwe koelgassen zoals 1234yf vanaf 2011en anderen.

Om van dergelijke veranderingen volledig profijt te kunnen trekken, is het van het grootste belang accurate en relevant informatie te hebben  en de mogelijkheid te hebben om contact te leggen met  nieuwe klanten, leveranciers en/of andere leden uit onze branche. De volgende EAAC zal op in september 2020 in Frankfurt Duitsland plaatsvinden.